Stacja pogodowa SMOG w Opole, Nowa Wieś Królewska/SMOG Weather Station

Ostatnie 24 godziny/Last 24 hours

24h SMOG in OPOLE NWK

Ostatni tydzień/Last week

Last week of SMOG in OPOLE NWK

Wilgotność powyżej 70% - czujnik smogu może zawyżać odczyt. Progi to 50 i 100 cząsteczek.

Humidity above 70% - the particle sensor might show higher results. Thresholds set at 50 and 100 particles

Zbuduj własny czujnik/Build your own sensor

Łukasz C. Jokiel (c) 2017,2018